DOÇ. DR.ARİF DEMİRBAŞÜroloji UzmanıMENÜİLETİŞİM+90 532 485 0016Randevu ve İletişim

Nörojen Mesane Tedavisi

Nörojen Mesane Nedir?

Nörojen mesane sinir sisteminin çeşitli seviyelerinde gelişen yaralanmalar ve hastalıklarına bağlı olarak mesanenin depolama ve boşaltım görevlerini düzgün bir şekilde yerine getirememesi ile karakterize bir hastalıktır. Sinir sistemini etkileyen hadisenin zamanına, yerine, şekline ve şiddetine göre mesane üzerinde farklı tiplerde bozukluklar ile seyreder.

Nörojen Mesane Tedavisi

Nörojen Mesane Belirtileri Nelerdir?

 • Az miktarda ama sık idrar yapma,
 • Ani idrar sıkışması ve hatta idrar kaçırma,
 • İdrar hissinin kaybolması,
 • Sıkışma hissi olmadan idrar kaçırma (damlama şeklinde),
 • İdrar yaparken yüzde kızarma, terleme, tansiyon yükselmesi (Otonom Disrefleksi),
 • Uzun vadede üriner taş oluşumu, sık tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonu eşlik edebilir,
 • Nörojen mesanenin uzun süreli bir sonucu olarak hastalarda böbrek yetmezliği izlenebilir.

Nörojen Mesane Nedenleri

 • SVO (inme),
 • Demans &Alzheimer,
 • Beyin Travması,
 • Beyin Tümörü,
 • Serebellar Ataksi,
 • Hidrosefali,
 • Serebral Palsi,
 • Parkinson,
 • Multiple Skleroz (MS),
 • Omurilik Travması,
 • Transvers Miyelit,
 • Nörospinal Disrafizm,
 • Tabes Dorsalis, Pernisyöz Anemi,
 • Poliomiyelit,
 • Disk Hastalıkları,
 • Spinal Stenoz,
 • Radikal Pelvik Cerrahi,
 • Doğum,
 • Herpes Virüs Enfeksiyonları,
 • Diabetes Mellitus,
 • Guillain-Barre Sendromu,
 • Yaşlanma.

ve daha birçok nörolojik, hormonal, enfektif ve onkolojik hastalık işeme fonksiyon bozukluğundan sorumulu olabilir.

Nörojen Mesane Tedavisi

Nörojen Mesane Tedavi Amacı

 • Böbreklerin korunması,
 • Enfeskyion gelişmesinini önüne geçilmesi,
 • İdrar depolanmasının ve boşaltımının sağlanması,
 • Ek idrar boşaltım yöntemleri gerekiyorsa sağlanması,
 • Sosyal adaptasyonun sağlanması.

Nörojen Mesane İlaç Tedavileri

 1. Muskarinik reseptör antagonistleri: Mesane kasılmalrını azaltan ve baskılayan ve tedavide en sık kullanılan ilaçlardır. Başlıcaları; oksibutinin, darifenasin, fesoterodin, propiverin, solifenasin, tolterodin, trospiumklorid.
 2. Beta-3 agonistleri (mirabegron): Diğer ilaçlara göre yeni nesil ilaçlardır ve yan etki profili daha düşüktür.
 3. Antibiyotik Tedavisi

İleri Tedavi Yöntemleri

 1. Temiz Aralıklı Kateterizasyon (TAK),
 2. Mesane içi botoks uygulaması,
 3. Sinir uyarımı teknikleri (Nöromodülasyon),
 4. Cerrahi teknikler ile mesane kapasitesinin artırılması (Augmentasyon Sistoplasti).

Not: Sayfa içerikleri sadece bilgilendirme amaçlı olup tanı ve tedaviniz için doktor başvurusu gereklidir.

Güncelleme Tarihi: 27.04.2022
Doç. Dr. Arif Demirbaş
Editör
Doç. Dr. Arif Demirbaş
Üroloji Uzmanı
Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır.
Tanı ve tedavi için mutlaka hekiminize başvurunuz.
Doç. Dr. Arif Demirbaş
Üroloji Uzmanı Bursa
Doç. Dr. Arif Demirbaş 1985 yılında Elazığ’da doğmuştur. 2010 yılında Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olmuştur. Üroloji uzmanlık eğitimini 2011-2016 yılları arasında Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tamamlamıştır. Uzmanlık sonrası yoğun akademik çalışmalar neticesinde 2021 yılı Mart ayında Doçentlik ünvanını almıştır.

Hekimlik ve akademisyenlik görevini bir süre Afyonkarahisar SBÜ Tıp Fakültesi’nde doçent olarak sürdüren Dr. Arif Demirbaş daha sonra Bursa Özel Doruk Hastaneleri’nde görev almaya başlamıştır. Evli ve iki çocuk babasıdır.
SAYFALAR
Bir sorunuz mu var?
İletişim Formu
Doç. Dr. Arif Demirbaş Doç. Dr. Arif Demirbaşİletişim İletişim Whatsapp
Doç. Dr. Arif DemirbaşDoç. Dr. Arif DemirbaşÜroloji Uzmanı Bursa
+90532 485 0016
+90532 485 0016
TÜRKÇE
ENGLISH
ESPAÑOLA
РУССКИЙ
FRANÇAIS