DOÇ. DR.ARİF DEMİRBAŞÜroloji UzmanıMENÜİLETİŞİM+90 532 485 0016Randevu ve İletişim

Testis Kanseri Tedavisi, Ameliyatı

Testis Kanseri Nedir?

Erkek üreme sisteminin parçası olan testisler skrotum adı verilen kese içerisinde bulunan oval şeklinde iki organdır. Testisler sperm üretme ve depolamada işlevsel olmakla birlikte libido üretiminde, kas kütlesinin artmasında ve sekonder seks karakterlerinin (sakal, bıyık) oluşmasında etken olan testosteron hormonun üretilmesinde de işlevseldir.

Testis Kanseri Tedavisi, Ameliyatı

Testis kanseri bir ya da iki testiste kötü huylu tümör hücrelerinin geliştiği hastalıktır. 18-35 yaş arası genç erkeklerde en sık görülen ürolojik kanserlerden biridir.

Testis Kanseri Belirtileri Nelerdir?

Testis kanserleri doktor tarafından rutin muayenede veya daha sıklıkla hastanın kendisi tarafından tespit edilir. En sık rastlanan bulgusu testiste ağrısız şişlik ve sertliktir. Bunun yanında skrotumda ağırlık, karın alt bölgesi ve kasıklarda ağrı veya skrotumda ani sıvı toplanması (hidrosel) şeklinde bulgular olabilir.

Bu kanser türünün erken teşhisi için erkeklerin ayda bir kez sıcak duş sonrası testislerini kendi kendine muayene etmeleri önerilir.

Testis Kanseri Risk Faktörleri Nedir?

Cerrahi olarak düzeltilmiş olsa da inmemiş testis bir risk faktörüdür. Penis, testis veya böbrekler ile ilgili doğumsal bir yapı farklılığının olması durumunda yatkınlık artabilmektedir. Bunun yanında infertilite (kısırlık) aile öyküsü bulunması, kleinfelter sendromu gibi genetik hadiseler, beyaz ırk, esrar kullanımı , daha önce testis kanseri öyküsü bulunması testis kanseri gelişimi için diğer risk faktörleridir.

Testis Kanseri Tanısı Nasıl Konulur?

Hastanın mutlaka genel muayenesinin yapılması (özellikle batında ele gelen kitle var mı?) gereklidir. Bunun yanında her iki testis sırasıyla dikkatli şekilde muayene edilmelidir. Bu muayenede testiste ele gelen kitlenin genel yapısı (sert mi, sınırları düzensiz mi? yaklaşık ebatları? Testis içindeki hangi lokalizasyonda olduğu?) değerlendirilir.

Testisin iç yapısı, kitlenin özellikleri ve ebatları, skrotal doppler ultrasonografi yapılıyorsa tümörün damarlanma özellikleri değerlendirilir.

Testis kanserinde, kanser hücreleri tarafından kana salgılanan bazı belirteçlerin (marker) serumdaki düzeylerinin ölçümü yapılır. Marker denilen bu maddeler salgılayan kansere spesifik tanının konulmasında yardımcı olur. Ayrıca bu markerlerin seviyesi, tümörün klinik evresinin (vücuda yayılma aşaması) konulmasında da yardımcı olur. Bunlar AFP, Beta-HCG, LDH olarak adlandırılır.

Lenf nodu tutulumu ve metastaz değerlendirilmesi için ya da tedavi sonrası yanıtın değerlendirilmesi için MR, Bilgisayarlı Tomografi ya da PET-BT kullanılabilir.

Hastalığın prognozunu (gelecek durumunu) ve tedavi seçeneklerini neler etkiler?

Testis Kanserin evresi (testisin içinde mi sınırlı?, testisin yan oluşumlarına sirayet etmiş mi? Lenf nodu tutulumu olmuş mu ve olduysa hangi boyutta ve hangi noda? Vücutta başka bir organda yayılım mevcut mu? Kandaki AFP, beta-HCG, LDH seviyeleri nelerdir?) , kanserin histolojik tipi , tümörün büyüklüğü, hastalığın prognozunu ve tedavisini etkiler.

Testis Kanseri Tedavisi, Ameliyatı

Testis kanserleri sıklıkla KÜR (tam iyileşme) sağlanabilen kanserlerdir. Testis kanserinin hem tanı hem de tedavisi, testisin inguinal orşiektomi denilen, kasık üzerinden yapılacak cerrahi operasyonla çıkarılmasını gerektirir. Cerrahi operasyonun vakit kaybedilmeden yapılması gerekmektedir.

Çıkan patoloji sonucuna göre ileri tedavi ve takip protokolleri belirlenir. Bazı hastalarda ikinci bir operasyonla lenf nodu çıkarılması ameliyatı (RPLND) radyoterapi veya kemoterapi gibi tedaviler gerekebilir. Özellikle medikal onkoloji hekiminin de katıldığı multidisipliner bir çalışma gerektirir.

Testis tümörlerinde uygulanan tedaviye yanıt alınmasına rağmen nüks (hastalığın tekrarlaması) görülebilir. Tekrarlama olasılığı ilk 2 yıl en fazladır. Bu yüzden hastanın yakın takibi çok önemlidir.

Hastanın diğer testisinde de kanser görülme riski artmıştır. Bu yüzden hastanın testisini aralıklı olarak muayene etmesi gerekir. Kanserli testisin çıkarılması hastanın üreme potansiyelini ve cinsel yaşamını etkilemez. Ancak kemoterapi tedavisine bağlı olarak üreme fonksiyonlarında ve meninin boşalmasında bozulma görülebilir. Cerrahi operasyon ve kemoterapi öncesi hastalara sperm dondurma işlemi de önerilmektedir.

Testis Kanseri Ameliyatı Sonrası Baba Olabilir Miyim?

Yapılan çalışamalar tek testisli erkeklerde sperm parametrelerinde düşüşü ve subfertiliteyi (kısırlığa eğilimi) göstermişse de bu bireylerin paternite (baba olma hali) oranlarının iki testisli erkekler ile benzer olduğu anlaşılmıştır.

Ancak testis kanseri nedeniyle bir testisi alınması gereken erkeklerde evresine göre daha sonra ek tedaviler (radyoterap ve kemoterapi) gerekebileceğinden ve bu tedavilerinde spermatogenezi baskılama ihtimali nedeniyle ameliyat öncesi bazı önlemler alınması önerilmektedir. Bu önlemlerin en başlıcası testis alınmadan önce ya da radyoterapi, kemoterapi öncesi sperm dondurma işleminin yapılmasıdır.

Testis Protezi Nedir?

Testis kanseri ya da başka bir nedenle testis kaybına uğrayan ve bunun psikolojiki kozmetik etkisinden kurtulmak isteyen bireyler için normal testis dokusu kıvamı, şekli ve boyutunda protezler geliştirilmiştir. Bu protezler kanser cerrahisi esnasında ya da sonrasında yerleştirilebilir.

Not: Sayfa içerikleri sadece bilgilendirme amaçlı olup tanı ve tedaviniz için doktor başvurusu gereklidir.

Güncelleme Tarihi: 27.04.2022
Doç. Dr. Arif Demirbaş
Editör
Doç. Dr. Arif Demirbaş
Üroloji Uzmanı
Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır.
Tanı ve tedavi için mutlaka hekiminize başvurunuz.
Doç. Dr. Arif Demirbaş
Üroloji Uzmanı Bursa
Doç. Dr. Arif Demirbaş 1985 yılında Elazığ’da doğmuştur. 2010 yılında Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olmuştur. Üroloji uzmanlık eğitimini 2011-2016 yılları arasında Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tamamlamıştır. Uzmanlık sonrası yoğun akademik çalışmalar neticesinde 2021 yılı Mart ayında Doçentlik ünvanını almıştır.

Hekimlik ve akademisyenlik görevini bir süre Afyonkarahisar SBÜ Tıp Fakültesi’nde doçent olarak sürdüren Dr. Arif Demirbaş daha sonra Bursa Özel Doruk Hastaneleri’nde görev almaya başlamıştır. Evli ve iki çocuk babasıdır.
SAYFALAR
Bir sorunuz mu var?
İletişim Formu
Doç. Dr. Arif Demirbaş Doç. Dr. Arif Demirbaşİletişim İletişim Whatsapp
Doç. Dr. Arif DemirbaşDoç. Dr. Arif DemirbaşÜroloji Uzmanı Bursa
+90532 485 0016
+90532 485 0016
TÜRKÇE
ENGLISH
ESPAÑOLA
РУССКИЙ
FRANÇAIS