DOÇ. DR.ARİF DEMİRBAŞÜroloji UzmanıMENÜİLETİŞİM+90 532 485 0016Randevu ve İletişim

Prostat Büyümesi Tedavisi

İyi Huylu Prostat Büyümesi Nedir?

Mesane ile idrar kanalı arasında yerleşen organ olan prostatın büyüyerek idrar akımını zorlayabilmesidir.

Prostat Büyümesi Tedavisi

60 yaşın üzerindeki her iki erkekten birinde görülen iyi huylu prostat büyümesi (BPH) büyük çoğunluğu da tedavi gerektirir semptom oluşturmaktadır. Yaşam kalitesinde hafif bozulmadan böbrek yetmezliği, mesane taşı gibi başka ciddi hastalıklara da yol açabilir.

Prostat Büyümesi Belirtileri

En sık iyi huylu prostat büyümesi belirtileri idrar akımının zayıflaması, ıkınarak ve zorlanarak idrar yapma, dağınık ve çatallı işeme, idrar yapmaya başlamanın ve idrar yapmanın uzun sürmesi, gündüz ya da gece sık idrara çıkma, idrar yaparken yanma, idrar kaçırmadır. Bazen idrarda gözle görülür kanama da olabilir. Bunlardan bir ya da birkaçı görülebilir.

Ne Zaman Üroloji Uzmanına Başvurmalıyım?

Yukarıda bahsi geçen belirtiler veya başka idrar yolu ilişkili düşündüğünüz semptomunuz olursa hemen başvurmalısınız. Ayrıca erkek cinsiyetinde en sık görülen ikinci kanserin prostat kanseri olduğu bilinmektedir. Bu nedenle erken tanı ve tedavi için hiçbir belirtisi olmasa bile 50 yaşını aşmış her erkek mutlaka üroloji hekimini ziyaret etmelidir.

Bu ziyaret ailesinde prostat kanseri olan bireylerde 45 yaş sonrası olmalıdır. Sonraki kontrol zaman aralığını kişisel riskinize göre hekiminiz size belirtecektir.

Özellikle prostat kanseri olmak üzere bazen de iyi huylu prostat büyümesi belirtisi vermeden sinsi şekilde ilerleyebilir. Hem erken tanı hem de bu hastalıkların ayrımı için doktorunuz gerekli testlerinizi ve muayenenizi yapacaktır.

Prostat Muayenesinden Korkmalı Mıyım?

Prostat hastalıkları için doktorunuza başvurduğunuzda hem doğru tanı hem de tedavi için çeşitli testler yaptıracaktır. Bunlar her hastanın özelliğine göre değişmekle birlikte böbrek fonksiyon testleri (üre, kreatinin) idrar testleri, PSA (prostat spesifik antijen) üroflowmetri (idrar akım hızını ölçen test) ve ultrasonografi en sık istenen tetkiklerdir.

Whatsapp: +90 532 485 0016
Instagram: @drarifdemirbas
Youtube: @drarifdemirbas

Testlerin dışında prostatın muayenesi de özellikle iyi huylu prostat büyümesi ve prostat kanserinin ayrımında büyük önem arz etmektedir. Prostat kalın bağırsağın çıkışa yakın bölümü olan rektumun hemen önünde yerleştiğinden muayenesi makattan parmakla kolaylıkla yapılabilmektedir. Ancak bu durumun özellikle toplumumuzda hastalarda endişelere de yol açtığı da aşikardır.

Prostat muayenesindeki endişelerin ve korkuların çoğunlukla yersiz olduğunu belirtmek isterim. Bu muayene saniyeler içinde ağrısız bir şekilde yapılabilir. Üstelik kanserin erken tanısı için çok değerli olduğu da düşünüldüğünde hastalarımızın oldukça yararına olduğu bilinmelidir.

Sırf parmakla muayene korkusu nedeniyle belirtileri olup hekime başvurmayan hastaların da varlığı biz üroloji hekimlerinin sıkça rastladığı gerçektir. Bu muayene ile ilgili endişeleri olup hiçbir şekilde yaptırmak istemeyen hastalarımıza da üroloji hekimine mutlaka başvurmalarını öneririm.

Sizin istemediğiniz hiç bir test ya da muayeneyi doktorunuzun size yapmayacağını unutmayınız. Bu muayene olmasa bile diğer testler ile doktorunuz size tanı koyup tedavi uygulamaya çalışacaktır.

Prostat Büyümesi İlaçsız ve Ameliyatsız Takip

Semptomları hafif seyreden ve yaşam konforunda ciddi bozulması olmayan hastalar ilaç ya da ameliyat önerilmeden belli aralıklar ile takip edilebilir. Bu tür hastalara yaşa tarzı ile ilgili bazı önerilerde bulunabiliriz. Bunlar genel olarak;

 • İdrarın çok bekletilmeden düzenli olarak boşaltılması,
 • Sıvı tüketiminin gün içinde dengeli ve yeterli miktarda olması ancak aşırı olmaması,
 • Özellikle akşam olmak üzere alkol tüketiminden kaçınılması,
 • Çay ve kahvenin içerikleri dolayısıyla (kafein, teofilin) mesanenin kas gerilimini etkilediğinden fazla tüketilmemesi,
 • Pelvik taban egzersizleri,
 • Uyku öncesi işeme ve yatmadan yaklaşık 1 saat önce sıvı alımının kesilmesi,
 • Grip ilaçlarının mesane ve prostat kaslarında kasılmaya yol açarak idrar çıkımını zorlaştıracağından gereksiz ve sık kullanımından kaçınılmasıdır.

İyi Huylu Prostat Büyümesi İlaçla Tedavisi

Başlıca ana grup ilaçlar; alfa blokerler, 5 alfa redüktaz inhibitörleri ve fosfodiesteraz 5 inhibitörleridir. Bazen semptomları giderme ve yaşam kalitesini arttırmak amaçlı olarak antikolinerjikler ve desmopressin içeren ilaçlar da ana grup ilaçlara eklenebilir.

Alfa bloker ilaçlar mesane boynundan prostata doğru ilerleyen düz kaslarda gevşemeye yol açarak daha rahat idrar yapılması amaçlanır. Tedavi edici özellikleri yoktur. Etkisi 24 saat sonra biteceği için günlük 1 adet kullanılmaları gerekecektir. Birbirlerine hem semptım giderme hem de yan etki profilleri açısından bariz üstünlükleri yoktur.

En sık yan etkileri baş dönmesi, sersemlik, burun tıkanıklığı ve meninin geriye kaçmasıdır. Bu yan etkiler hastaların büyük kısmında görülmez ve genellikle hafif seyredip zamanla kaybolacaktır. Ciddi yan etki durumunda doktorunuz ya etken maddeyi değiştirecektir ya da tedavi planında cerrahi yöntem gündeme gelecektir.

5 alfa redüktaz inhibitörleri ilaçlar ise tedavi edici özellikleri olmakla birlikte bu özelliklerini aylar sonra gösterebilmektedir. Yaptıkları hormonal etki ile prostat büyümüsini durdurabilmekte ve küçültebilmektedirler. Ancak yine aynı etki ile sertleşme probleri ve cinsel isteksizlik yan etkileri de oluşturabilmektedirler.

Fosfodiesteraz 5 inhibitörleri de tıpkı alfa blokerler gibi düz kaslar üzerinden etki ederek rahat idrar çıkımını sağlarlar. Aynı zamanda sertleşme problemleri için de tedavi edici özellikleri olan bu ilaçların en dezavantajlı yanları ise SGK ilaç ödeme kapsamında olmayıp ücretli alınmalarıdır.

Prostat Büyümesi Ameliyatı Bursa

Her hastanın kendi özel durumuna göre karar verilmekle beraber iyi huylu prostat büyümesinde ameliyatı gereklilik halleri şunlardır;

 • İlaçlara yanıtsız belirgin semptom
 • Mesanede taş
 • Sonda takılmasını gerektirmiş idrar yapamama hali (akut idrar retansiyonu)
 • İşeme sonrası mesanede kalan yüksek hacimli idrar nedeniyle gelişen böbrek yetmezliği
 • İyi huylu prostat büyümesine bağlı kanamalar
 • İyi huylu prostat büyümesine bağlı tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonları

Lazerle Prostat Kanseri Ameliyatı

HOLEP Ameliyatı, TUR- Prostat Ameliyatı

Ameliyat yönteminin seçiminde de her hastanın kendi özel durumuna göre karar verilmelidir.

Prostat dokusunun endoskopik (kapalı ameliyat) olarak çıkarılmasında her ne kadar yeni enerji yöntemleri geliştirilse de özellikler 80-100 cc hacminin altındaki iyi huylu prostat büyümesinde altın standart cerrahi yöntemi hem Avrupa’da hem de dünyanın diğer gelişmiş ülkelerinde plazma kinetik enerji ile uygulanan TUR-P’dir (transüretral prostat rezeksiyonu).

Daha büyük hacimli prostata sahip hastalar da ise en sık kullanılan iki yöntem ise açık prostat ameliyatı, HOLEP (holmium lazer) ya da THULEP(thulium lazer) yöntemidir. İkisinin de birbirine çeşitli avantajları mevcuttur. Bu yöntemlerin seçiminde cerrahın yöntemlere olan tecrübesi, hastanın bu yöntemlere uygunluğu ve hastanenin teknik durumu etkilidir.

Prostat Ameliyatının Yan Etkileri

İyi huylu prostat ameliyatlarının da diğer tüm cerrahi yöntemler gibi bazı istenmeyen yan etkileri mevcuttur. Toplumda sıkça ancak yanlış bilinen durum ise bu ameliyatlardan sonra sertleşme bozukluğu olacağı ve hastanın cinsel hayatının bozulacağıdır.

Bu bilgi doğru değildir. İyi huylu prostat büyümesi ameliyatlarından sonra sertleşme problemi görülme olasılığı neredeyse yoktur. Sadece sınırlı oranda hastada meninin ileriye doğru değilde geriye, mesane içine kaçmasından dolayı bir miktar orgazm bozukluğu olabilmektedir. Ayrıca bu ameliyatlardan sonra idrar kaçırma olasılığı da %1-2 civarındaır.

Hem sertleşme bozukluğu hem de idrar kaçırma problemleri iyi huylu prostat ameliyatlarında olmayıp bunlar prostat kanseri cerrahilerinde bazen karşımıza çıkabilmektedir.

İyi huylu prostat ameliyatlarından sonra görülebilecek üretra darlığı (idrar kanalı darlığı) en can sıkıcı durumlardan biridir. Kapalı yöntemlerden sonra %10 oranına kadar görülebilmekle birlikte açık prostat ameliyatlarından sonra bu oran %2 civarıdır.

Üretra darlığı gelişimini en aza indirmek ve hastanın tekrar cerrahi ihtiyacının olmamasını sağlamak adına ilk yapılan ameliyat yönteminin doğru seçilmesi, cerrahın tecrübe ve yeteneği, hastanenin teknik donanımı üst seviyede olmalıdır. Tüm bunların dışında hastaya ait faktörler de önemlidir. Hastanın kalp sağlığı durumu, sigara tüketimi ve genetik özelliklerine bağlı yara iyileşme süreci de üretra darlığı gelişip gelişmeyeceğini etkileyecektir.

En İyi Prostat Ameliyatı Hangisidir?

Bu konu için aşağıdaki linki tıklayarak blog yazımı okuyunuz: En İyi Prostat Ameliyatı Hangisidir?

Whatsapp: +90 532 485 0016
Instagram: @drarifdemirbas
Youtube: @drarifdemirbas

Güncelleme Tarihi: 26.04.2022
Doç. Dr. Arif Demirbaş
Editör
Doç. Dr. Arif Demirbaş
Üroloji Uzmanı
Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır.
Tanı ve tedavi için mutlaka hekiminize başvurunuz.
Doç. Dr. Arif Demirbaş
Üroloji Uzmanı Bursa
Doç. Dr. Arif Demirbaş 1985 yılında Elazığ’da doğmuştur. 2010 yılında Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olmuştur. Üroloji uzmanlık eğitimini 2011-2016 yılları arasında Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tamamlamıştır. Uzmanlık sonrası yoğun akademik çalışmalar neticesinde 2021 yılı Mart ayında Doçentlik ünvanını almıştır.

Hekimlik ve akademisyenlik görevini bir süre Afyonkarahisar SBÜ Tıp Fakültesi’nde doçent olarak sürdüren Dr. Arif Demirbaş daha sonra Bursa Özel Doruk Hastaneleri’nde görev almaya başlamıştır. Evli ve iki çocuk babasıdır.
SAYFALAR
Bir sorunuz mu var?
İletişim Formu
Doç. Dr. Arif Demirbaş Doç. Dr. Arif Demirbaşİletişim İletişim Whatsapp
Doç. Dr. Arif DemirbaşDoç. Dr. Arif DemirbaşÜroloji Uzmanı Bursa
+90532 485 0016
+90532 485 0016
TÜRKÇE
ENGLISH
ESPAÑOLA
РУССКИЙ
FRANÇAIS